Multischwitchowe Zbiorcze Instalacje Telewizyjne

Multiswitchowe Instalacje Telewizyjne

Grupa MultiSerwis świadczy usługi montażu i serwisu platform cyfrowych:
- nc+,
- Cyfrowy Polsat,
- Cyfra +,
- TNK (telewizja na kartę),
- Neostrada z Telewizją, FunPack HD Orange.

 

Aktualnie dostępne satelity Europejskie 

 

W dniu 6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r i weszło w życie w 3 miesiące po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 r. Nadrzędną ideą przyświecającą nowelizacji rozporządzenia była zmiana dotychczasowych, bardzo ogólnych przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Brak precyzyjnych wytycznych powodował szereg problemów jak: ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu, ograniczony dostęp do usług telewizyjnych emitowanych drogą rozsiewczą w sposób Naziemny oraz Satelitarny, niepoprawnie wykonane i niefunkcjonujące prawidłowo instalacje RTV.

Nowelizacja Rozporządzenia wprowadza obowiązek montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny.

Jest to w pewien sposób powrót do technologii instalacji anten zbiorowych – dawnych AZART-ów, ale w zupełnie innej jakości. Nie będzie to tylko sygnał telewizji naziemnej, ale również telewizji satelitarnej z dwóch najbardziej popularnych pozycji satelitarnych, a wszystko to w cyfrowej jakości sygnału. Każdy mieszkaniec nowych, wielorodzinnych budynków będzie miał możliwość swobodnego wyboru technologii odbioru Telewizji Cyfrowej a z elewacji budynków znikną szpecące indywidualne anteny satelitarne.

               Projektujemy i wykonujemy instalacje multiswitchowe spełniające wymogi Rozporządzenia.